FORUM OF WOMEN JOURNALISTS & COMMUNICATORS

व्यावसायिक बनौं, सुरक्षित रहौं

प्रस्तुत निर्देशिका युनेस्को काठमाडौं कार्यालयद्वारा युनाइटेड नेसन्स पीस फन्ड फर नेपाल (युएनपीएफएन) को सहयोगमा सञ्चालित पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत प्रकाशन गरिएको हो । यो निर्देशिकाले पत्रकार महिलालाई समाचार कक्षभित्र र बाहिर कसरी सुरक्षित भएर पत्रकारिता गर्ने भन्नेसम्मका उपाय सिफारिश गर्दछ । 

 

Published Year: 2015-01-01
Copyright:Sancharika Samuha
Language: Nepali